آرایش درون باکس FTTH - بخش اول


  Published on 1401-06-09

در واقع ساده ترین راه جهت اتصال منازل به شبکه FTTH می باشد، با استفاده از لینک فیبر نوری ، هر خانه، شرکت و یا آپارتمان به طور مجزا توسط یک کابل فیبر نوری تک رشته دراپ Drop به سوئیچ های مرکز مخابرات یا به نزدیکترین مرکز داده مخابرات FTTH (CO) و یا به یکی از سوئیچ های فعال محلی متصل می گردد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search