کانکتور فیبر نوری

کانکتور های فیبر نوری به منظور انجام اتصالات داخلی شبکه های مبتنی بر فیبر نوری طراحی شده است. این کانکتورها در دسته بندی های گوناگونی قرار می گیرند که مهمترین آنها کانکتور های FC, ST، LC و SC می باشد. هر کدام از این کانکتور ها را می توان به صورت simplex و duplex تولید کرد. همچین لازم به ذکر است این کانکتور های فیبر نوری از ملزومات تولید کابل های پچ کورد و پیگتیل می باشد. مجتمع نیرا تولید کننده کابل و اکسسوری فیبر نوری در ایران توانایی تولید انواع مختلف این کانکتورها را با مشخصات زیر دارا می باشد:

تولید کننده کانکتور فیبر نوری

انواع کانکتورهای مصرفی در تولید پیگتیل و پچکورد:

کانکتور های FC- simplex:

کانکتور فیبر نوری FC- simplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور های FC- duplex

کانکتور فیبر نوری FC- duplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور SC- simplex

کانکتور SC- simplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور LC- duplex

کانکتور LC- duplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور LC- simplex

کانکتور LC- simplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور ST-simplex

کانکتور ST-simplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

کانکتور ST-duplex

کانکتور ST-duplex

ویژگی ها

- قابل تولید در سایز 0.9، 2 و 3 میل
- قابل تولید به صورت single mode و multi mode
- نوع پولیش: APC و UPC
- تلفات عبوری : 0.2≥

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search