Indoor باکس فیبر نوری

باکس فیبر نوری 2 کر - OTO

باکس  فیبر نوری 2 کر

مشخصات کلی

این باکس کوچک برای اتصال drop cable و ONU به شبکه FTTX از طریق پورت فیبر نوری استفاده می گردد. این باکس قابلیت پشتیبانی از فیوژن، توزیع، اتصال مکانیکی و نصب روی دیوار را دارد. این باکس فیبر نوری قابلیت نصب 2 آداپتور SC را برای پیگتل و فیوژن دارد.

باکس فیبر نوری 4 کر

باکس  فیبر نوری 4 کر

مشخصات کلی

باکس های 4 کر تولید شده در مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا تولید ایران بوده و در زیرساخت های ارتباطی محیط های indoor مورد استفاده قرار می گیرد. کاربرد اصلی این کابل در شبکه FTTH اتصال دستگاه ONT به شبکه است.

باکس فیبر نوری 6 کر

مشخصات کلی

این باکس های 6 کر در مجتمع تولیدی نیرا تولید شده و ساخت ایران می باشد. کاربرد این کابل اتصال کابل های ورودی واحد ها به دستگاه ONU می باشد.

باکس فیبر نوری 12 کر

باکس  فیبر نوری 12 کر

مشخصات کلی

باکس های 12 کر فیبر نوری تولید شده در مجتمع تولید فیبر نوری نیرا در ایران است و به منظور استفاده در داخل ساختمان در شبکه های FTTH تولید گردیده است. این باکس های برای فیوژن حداکثر 12 کر فیبر نوری ظرفیت دارند.

باکس فیبر نوری 24 کر

باکس  فیبر نوری 24 کر

مشخصات کلی

باکس های 24 کر تولید شده در مجتمع تولیدی نیرا ظرفیت منظم کردن 24 کر فیبر نوری فیوژن شده را دارا است و در ساختار شبکه FTTH به عنوان ابزار indoor مورد استفاده قرار می گیرد.

باکس فیبر نوری 48 کر

باکس  فیبر نوری 48 کر

مشخصات کلی

از باکس های 48 کر indoor به منظور تقسیم بندی های داخلی ساختمان استفاده می شود. همانطور که از اسم این باکس مشخص است حداکثر 48 کر فیبر نوری را پس از فیوژن شدن در آن دسته بندی کرد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search