کابل فیبر نوری تایت بافر | Tight Buffered

2-12 Core Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری Tight Buffer Breakout
Tight Buffer Breakout Optical Fiber Cable کابل فیبر نوری Tight Buffer Breakout

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان

4-24 Core Tight buffer Non-unitized Distribution Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری Tight Buffer Non-unitized Distribution
Tight buffer Non-unitized کابل فیبر نوری Non-unitized Distribution

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

18-144 Core Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber Cable

کابل فیبر نوری Tight Buffer Non-unitized Distribution
Tight Buffer Unitized Distribution Optical Fiber Tight buffer Non-unitized

کاربرد

• قابل استفاده در داخل ساختمان
• مناسب برای شبکه های FTTH
• کابل اتصال دهنده باکس توزیع به دستگاه های متصل به شبکه
• مناسب برای قرارگیری در داکت

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search