آزمایشگاه اپتیک نیرا

از آن جا که بستر ارتباطی در شبکه مخابرات نوری تقریباً به صورت کامل توسط صنعت و تکنیک فیبر نوری انجام می شود، از اینرو برای سنجش عملکرد فیبر نوری، کابل های فیبر نوری، ادوات و قطعات وابسته و همچنین تعیین پارامترهای موثر در آن، مجتمع تولید کابل و اکسسوری فیبر نوری نیرا آزمایشگاه مجهزی را راه اندازی کرد. در آزمایشگاه اپتیک، آزمونهای اندازگیری میزان تضعیف فیبر نوری، تعیین توان خروجی فیبر نوری ، تعیین نقطه آسیب در کابل های فیبر نوری و غیره توسط متخصصان و کارشناسان با تجربه انجام می گیرد.

آزمایشکاه اپتیک فیبر نوری
فهرست خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی نیرا
نام آزمون مشخصه آزمون استاندارد آزمون
بازتاب سنج نوری در واحد زمان
(OTDR)
اندازه گیری مقدار تضعیف، ORL و طول فیبر نوری IEC 61300
ITU-TG.650
سنجش توان نوری
(OPM)
اندازه گیری میزان توان خروجی از فیبر نوری و کابل فیبر نوری IEC 61315
جوش تار فیبر نوری
(Fusion)
جوش انواع تارهای فیبرنوری با کمترین تضعیف -

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search