تولید فیبرهای نوری - بخش چهارم


  Published on 1401-04-19

تولید کابل های فیبرنوری ونحو تولید فیبرنوری همیشه پرسشی بود که در صنعت شبکه مورد توجه بوده است و می توان باایجاد فرایندی دقیق تارهای نوی با قطر8.1 میکرون که نازکتر از موی انسان است را تولید کرد.

در سال 1970 فیزیکدانان صنعتی شرکت کورنینگ توانستند تار فیبرنوری که میزان افت بسیار 20 دسی بل بود را برای فیبرنوری مورد استفاده در مخابرات بدست آورد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search