تولید فیبرهای نوری - بخش دوم


  Published on 1401-04-07

با توجه به افزایش چشمگیر نیاز کاربران شبکه‌های مخابراتی و پهنای باند وسیع پاسخ‌گویی به نیاز و آینده‌نگری برای افزایش سرعت تطابق با نیاز جدید درحال‌رشد کاربران به‌عنوان مهم‌ترین چالش طراحی شبکه‌های مخابراتی آینده مبدل گردیده که ظهور تکنولوژی فیبر نوری توانسته تا حدودی نگرانی محدودیت پهنای باند را مرتفع کند.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search