شبکه انبوه فیبرهای نوری زیردریایی


  Published on 1401-03-16

کابل‌های زیردریایی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
کابل‌های زیردریایی تکرار شونده: کابل‌هایی هستند که در سرتاسر طول مسیر کشیده شده‌اند و برای این‌که بتوان از این کابل‌ها در امتداد یک مسیر طولانی استفاده شود، نیاز به قطعه‌ای به اسم تکرار شونده وجود دارد این قطعه هزینه نصب را افزایش داده و درازای آن شبکه ارتباطی را گسترده‌تر می‌کند.
کابل‌های زیردریایی غیر تکرار شونده: در مسیر ارتباطی کوتاه نصب می‌گردند و نیازی به قطع تکرارکننده ندارند و هزینه نصب شان کمتر است.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search