کابل های فیبر نوری در اعماق دریاها - بخش سوم


  Published on 1400-08-26

درابتدا نقشه های دریا نوردی بررسی شده و مسیر بهتر انتخاب شده. یکی از خصوصیات این مسیر این است که عمق دریاها بیشتر باشد و بتوان کابل را در سطح صاف در کف قرار داد وکمتر در خطر برخورد با صخره و سایر عوامل موجود باشد. هرچه به ساحل نزدیکتر می شویم کار دشوار شده و باید کابل ها در مقابل عوامل طبیعی با زرهی مقاوم پوشیده شوند تا آسیبی نبینند. این فیبر ها در یک لایه محافظ از جنس اورتان پیچیده شده و یک لایه محافظ مسی و سپس یک لایه اورتان مجدد روی محافظ مسی قرار می گیرد. زمانیکه این کابل در یک منطقه ساحلی با عمق کم قرار بگیرد یک لایه محافظ دیگر به عنوان پوشش روی آن را می پوشاند که اینگونه دیگر هیچ کس قادر به قطع این کابل ها نیست. بعد از انتخاب مسیر مناسب کشتی های عظیم الجثه عملیات کابل گذاری را آغاز می کنند. این کابل ها به حدی سنگین هستند که بارگیری آنها در کشتی ممکن است یک ماه طول بکشد.

بلاگ

دسترسی سریع

اطلاعات تماس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان - خیابان توسعه - توسعه 5 - نبش فرعی کارگر - مجتمع تولید کابل فیبر نوری نیرا
تلفن : 36160000-025

© Copyright 2022 - Nira . All rights reserved.

Search